Bilkent Hastanesi

İşveren: DİA Altyapı Yatırımları ve İnşaat A.Ş.
İşin adı : Ankara Bilkent Sağlık Kampüsü Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi
Kapsamı : İnce İnşaat İşleri Yapılması
İnşaat Alanı : 30.000 m2
İşin Bedeli : 9.480.356,00 TL
Yer : Ankara-Bilkent
Tarih : 2016 - 2017