SEÇ - Sarfen İnşaat

SEÇ

SARFEN İNŞAAT; genç, dinamik ve deneyimli kadrosuyla, altyapısını kurmuş; kalite, zaman, gerçek maliyet ve dürüstlük ilkelerini benimsemiştir.

Hedeflerimizde endüstriyel yapılar, fabrika yapıları, akaryakıt dolum tesisleri, sanat yapıları gibi uzmanlaştığımız alanlarda hizmet vermek müşteri memnuniyetini kazanmak güvenilirlik ve süreklilik esas alınmıştır.

Firmamız bu hizmetleri gerçekleştirmek için; kalite yönetim sistemini kurarak, işçi sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmayı, çevreye ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi prensip edinerek; kazanımlarımızı bu temeller üzerine inşa etmeyi planlamaktayız.

Hedeflerimize ulaşmak için taahütlerimiz;

• Tüm çalışanlarımızla yönetim sistemimizin performansını en yüksek düzeyde tutmak,

• Yönetici ve çalışanlarımızla birlikte Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite’den sorumlu olmak, bütün yasal mevzuatlara uymak,

• Sistemimiz içerisinde süreçlerimizi planlayarak, analizlerini yapmak, analiz ettiğimiz süreçlerimizin sürekli iyileştirmelerini sağlamak,

• Her yıl hedeflerimizi belirlemek, belirlediğimiz hedefler ile sürdürülebilirliği sağlamak. • Tüm sistem uygulamalarımızı sürekli izlemek ve iyileştirmek,

• Acil durumlara hazırlıklı olmak, kazaların, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemleri almak,

• Müşteri şikâyetlerini, en aza indirmek,

• Çalışanlarımızın karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri bertaraf edebilecek, gerekli kişisel koruyucu donanımları çalışanlarımıza teslim etmek, kullanıldığını denetlemek, gerekli eğitimleri vermek,

Seç | Sarfen İnşaat